مرکز توانبخشی و نگهداری سالمند دادخواه

نام مرکز: 
دادخواه
شهر: 
تهران
منطقه شهرداری: 
3
محله: 
خواجه عبداله
نوع مرکز: 
زنانه
تلفن تماس: 
+ 2188998752
+ 2188998754
داخلی: 
104
اتاق‌ها: 
یک نفره
دو نفره
سه نفره
ظرفیت: 
25