مرکز توانبخشی و نگهداری سالمند شایستگان

نام مرکز: 
شایستگان
شهر: 
تهران
منطقه شهرداری: 
3
محله: 
ازگل
نوع مرکز: 
زنانه
تلفن تماس: 
+ 2188998752
+ 2188998754
داخلی: 
103
اتاق‌ها: 
یک نفره
دو نفره
سه نفره
چهار نفره و به بالا
ظرفیت: 
25