لیست مراکز نگهداری و توانبخشی سالمند

مهرورزان
شهر: تهران
محله: ولنجک
ظرفیت: 50
نوع مرکز: مختلط
کیمیا
شهر: تهران
محله: سعادت آباد
ظرفیت: 40
نوع مرکز: مختلط
طلیعه مهر
شهر: تهران
محله: ظفر
ظرفیت: 80
نوع مرکز: مختلط
شفا
شهر: تهران
محله: ملاصدرا
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط
فرزانگان
شهر: تهران
محله: شهرک غرب
ظرفیت: 30
نوع مرکز: مختلط
شایستگان
شهر: تهران
محله: ازگل
ظرفیت: 25
نوع مرکز: زنانه
دادخواه
شهر: تهران
محله: خواجه عبداله
ظرفیت: 25
نوع مرکز: زنانه