لیست مراکز نگهداری و توانبخشی سالمند

یاس زرین
شهر: تهران
محله: نیاوران
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط
پرهام
شهر: تهران
محله: امانیه
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط
توحید
شهر: تهران
محله: توحید
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط
صبا
شهر: تهران
محله: جردن
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط
سروران
شهر: تهران
محله: تهران پارس
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط
ایمن درمان
شهر: شهرکرد
محله: کوچه گندمان
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط
نورسته
شهر: تهران
محله: نیاوران
ظرفیت: 65
نوع مرکز: مختلط
نیکان پارس
شهر: کرج
محله: مهرویلا
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط
اندیشه
شهر: تهران
محله: شهرک والفجر
ظرفیت: 80
نوع مرکز: مختلط
پارسایان
شهر: تهران
محله: ونک
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط
هستی
شهر: تهران
محله: شهرک غرب
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط
مهرگان
شهر: تهران
محله: پاسداران
ظرفیت:
نوع مرکز: مختلط