اطلاعات آشپزی و خانه داری مرضیه رحمانی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

مرضیه رحمانی

رشته تحصیلی: 
مدیریت
سابقه: 
کمتر از 3 سال
جنسیت:
زن
سن:
1368
گویش: 
فارسی
توضیحات: 
من دختری هستم مجرد و میخواهم در خانه ای که کار میکنم مرد وجود نداشته باشد
شهر: 
تهران
توانایی و قابلیت: 
آشپزی
تمیز کردن منزل
نحوه کار: 
شبانه روزی
تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 7 روز در هفته کار کنم.

آشپز و خانه دارهای مشابه

زن تهران