اطلاعات آشپزی و خانه داری ناهید احیاییان

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

ناهید احیاییان

رشته تحصیلی: 
انسانی
سابقه: 
بیش از 3 سال
جنسیت:
زن
سن:
42
گویش: 
فارسی
شهر: 
تهران
توانایی و قابلیت: 
آشپزی
نحوه کار: 
پاره وقت
روزهای کاری: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

آشپز و خانه دارهای مشابه