اطلاعات آشپزی و خانه داری عباس خدابخش

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

عباس خدابخش

سابقه: 
ندارم
جنسیت:
مرد
سن:
60
گویش: 
فارسی
شهر: 
رشت
توانایی و قابلیت: 
آشپزی
نحوه کار: 
پاره وقت
روزهای کاری: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

آشپز و خانه دارهای مشابه

زن شیراز
زن اصفهان