اطلاعات آشپزی و خانه داری معصومه پور بابا درخشان

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

معصومه پور بابا درخشان

رشته تحصیلی: 
زمین شناسی
سابقه: 
ندارم
جنسیت:
زن
سن:
45
گویش: 
فارسی
توضیحات: 
دختر 6/5دارم که با خودم زندگی میکند. غیر از امور منزل مورد پرستاری از کودک و یا سالمند سالم هم بود قبول میکنم
شهر: 
تهران
توانایی و قابلیت: 
آشپزی
نحوه کار: 
شبانه روزی
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

آشپز و خانه دارهای مشابه