خانه دار و آشپز

تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تصویر Ramin Farahani
تهران
شبانه روزی
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن
تهران
پاره وقت, شبانه روزی
کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن, تمیز کردن منزل
رشت
پاره وقت
آشپزی
اصفهان
پاره وقت
آشپزی
تایید تصویر کارت ملی
تهران
پاره وقت
آشپزی
تصویر اسماعیل حیدری
تهران
شبانه روزی
آشپزی
پردیس (بومهن)
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل
تهران
پاره وقت
آشپزی
تهران
پاره وقت
آشپزی, کارهای ساده منزل, کار با ماشین لباسشویی و اتو زدن