اطلاعات سرایداری مهدی صحرانورد

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

مهدی صحرانورد

جنسیت
مرد
سن
33
سابقه: 
کمتر 3 سال
همسر و اولاد: 
مجرد
شهر: 
تهران
دارای عدم سوء پیشینه: 
بله
دارای ضامن معتبر: 
بله
شرح ضمانت: 
راننده اتوبوسbrt تهران
شرح سوابق: 
در شهرستان مدیر ساختمان و پیگیری امور ساکنین مجتمع.
استعمال دخانیات: 
سیگاری نیستم
توصیه نامه از محل کار قبلی: 
ندارد
میزان تحصیلات: 
دیپلم

سرایداران مشابه

مرد تهران
زن تهران
زن اصفهان