آموزش و دانستنی ها

نمونه قرار داد پیشنهادی بین کارفرما و کارجو (پرستار، مراقب و خانه دار)

 

ویدیوی آموزشی مرحله به مرحله نحوه ثبت نام و استفاده کارفرمایان از سایت:

 

 

 

ویدیوی آموزشی مرحله به مرحله نحوه ثبت نام و استفاده کارجویان - پرستاران و خانه داران - از سایت:

 

آموزش و دانستنی های سالمند

مطالب مفید در رابطه با بیماری های شایع در سالمندان