اطلاعات پرستاری ایمان ایمانی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.
تصویر ایمان ایمانی

ایمان ایمانی

جنسیت
مرد
رشته تحصیلی: 
بهیاری
سابقه: 
ندارم
سن
40
زبان و گویش: 
فارسی
کردی
گیلکی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند مرد
سالمند خانم
کودک پسر
کودک دختر
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی حضور شبانه روزی
داشتن مدرک مرتبط
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک
توضیحات تکمیلی: 

بنده ادم صاف و صادقی هستم و شخص قتبل اعتمادی هستم

تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 5 روز در هفته کار کنم.

پرستاران مشابه

مرد تهران
مرد زنجان
مرد تهران