اطلاعات پرستاری مریم کرمپور

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

مریم کرمپور

جنسیت
زن
سابقه: 
کمتر از 3سال
سن
25
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
متاهل
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند خانم
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

مرد تهران
تصویر حسن دلقندی
زن تبریز
مرد تهران