اطلاعات پرستاری معصومه علی اکبری

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

معصومه علی اکبری

جنسیت
زن
سابقه: 
کمتر از 3سال
سن
46
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند مرد
سالمند خانم
کودک دختر
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
توانایی حضور شبانه روزی
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن تهران
مرد ساری
زن تهران