اطلاعات پرستاری Ŕoya Lesani

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

Ŕoya Lesani

جنسیت
زن
سابقه: 
کمتر از 1 سال
سن
22
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
ساری
توانایی کار با : 
کودک پسر
کودک دختر
توانایی انجام کار در روزهای: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن اصفهان
زن تهران