اطلاعات پرستاری سحر امامی اسکندر

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

سحر امامی اسکندر

جنسیت
زن
رشته تحصیلی: 
سایر
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
سن
28
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
متاهل
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند مرد
سالمند خانم
معلول مرد
معلول خانم
کودک پسر
توانایی و قابلیت: 
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کمک برای جابجایی فرد
کار با کودک
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
کمک های اولیه
گرفتن فشار خون
تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 6 روز در هفته کار کنم.

پرستاران مشابه

زن تهران
مرد تهران