اطلاعات پرستاری Samaneh Ahmadi

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

Samaneh Ahmadi

جنسیت
زن
رشته تحصیلی: 
سایر
سابقه: 
کمتر از 3سال
سن
26
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند خانم
سالمند یا معلول پوشکی
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
توانایی کار با سالمند پوشکی
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
گذاشتن سند
گرفتن فشار خون
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه