اطلاعات پرستاری زهرا قاءدی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

زهرا قاءدی

جنسیت
زن
سابقه: 
ندارم
سن
34
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
اصفهان
توانایی کار با : 
سالمند خانم
معلول خانم
کودک پسر
کودک دختر
سالمند یا معلول لگنی
سالمند یا معلول پوشکی
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کار با سالمند پوشکی
کار با کودک
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
کمک های اولیه
گاواژ
گذاشتن سند
گرفتن فشار خون
توانایی انجام کار در روزهای: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه