اطلاعات پرستاری نسرین صادقی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

نسرین صادقی

جنسیت
زن
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند خانم
کودک پسر
کودک دختر
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن اصفهان
تصویر Hasti Nouri
زن تهران
مرد تهران
زن اصفهان