اطلاعات پرستاری نسرین صادقی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

نسرین صادقی

جنسیت
زن
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند خانم
کودک پسر
کودک دختر
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه