اطلاعات پرستاری ارش صادقي

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

ارش صادقي

جنسیت
مرد
رشته تحصیلی: 
سایر
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
سن
40
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند خانم
کودک پسر
کودک دختر
توانایی و قابلیت: 
توانایی حضور شبانه روزی
توضیحات تکمیلی: 

مربي ماساژ و تربيت بدني و روانشناسي

تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 0 روز در هفته کار کنم.

پرستاران مشابه

زن تهران
زن کرمانشاه
مرد تهران