اطلاعات پرستاری سمیرا کر

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

سمیرا کر

جنسیت
زن
سابقه: 
کمتر از 1 سال
سن
25
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
متاهل
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند مرد
سالمند خانم
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توضیحات تکمیلی: 

زوج جوان ۲۶ ساله بای فرزند ی ساله امین و مورد اعتماد منظم و دقیق از شهرستان بندر ترکمن

تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 7 روز در هفته کار کنم.

پرستاران مشابه

مرد ارومیه
تصویر هادی رستم نژاد
زن تهران