اطلاعات پرستاری حسین علی کاملی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

حسین علی کاملی

جنسیت
مرد
سابقه: 
ندارم
سن
50
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
متاهل
شهر: 
ساری
توانایی کار با : 
سالمند مرد
معلول خانم
سالمند یا معلول لگنی
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی انجام کار در روزهای: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه