اطلاعات پرستاری گلی کاظمی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

گلی کاظمی

جنسیت
زن
رشته تحصیلی: 
سایر
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
سن
53
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
متاهل
شهر: 
خرم آباد
توانایی کار با : 
سالمند مرد
سالمند خانم
معلول مرد
معلول خانم
سالمند یا معلول پوشکی
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی
تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 7 روز در هفته کار کنم.

پرستاران مشابه

زن اصفهان
زن تهران