اطلاعات پرستاری فرهاد افزا

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

فرهاد افزا

جنسیت
مرد
رشته تحصیلی: 
پرستاری
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
سن
39
زبان و گویش: 
فارسی
آذری
تاهل: 
متاهل
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند مرد
معلول مرد
کودک پسر
توانایی و قابلیت: 
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی حضور شبانه روزی
داشتن مدرک مرتبط
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی
توانایی انجام کار در روزهای: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن تهران
مرد تهران
تصویر سعيد محمودى
زن تهران