اطلاعات پرستاری محمد مختاری

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

محمد مختاری

تایید تصویر کارت ملی
جنسیت
مرد
رشته تحصیلی: 
کمک پرستاری
سابقه: 
کمتر از 3سال
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند مرد
سالمند خانم
معلول مرد
معلول خانم
سالمند یا معلول لگنی
سالمند یا معلول پوشکی
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی حضور شبانه روزی
داشتن مدرک مرتبط
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
تزریقات عضلانی
تزریقات وریدی
وصل کردن سرم
توانبخشی معلول
فیزیوتراپی
کمک های اولیه
گاواژ
گذاشتن سند
وصل کردن اکسیژن
گرفتن فشار خون
توضیحات تکمیلی: 

دوره ICU در جهاد دانشگاهی و دوره ماساژ را در موسسه ایرانیان گذرانده ام

برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

مرد تهران
زن اصفهان
مرد مشهد