اطلاعات پرستاری مرضیه اسماعیل زاده

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

مرضیه اسماعیل زاده

جنسیت
زن
رشته تحصیلی: 
سایر
سابقه: 
ندارم
سن
30
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند مرد
سالمند خانم
کودک پسر
کودک دختر
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
کار با کودک
توضیحات تکمیلی: 

ترجیحا کار صبح باشه،

توانایی انجام کار در روزهای: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن تهران
زن تهران
زن تهران