اطلاعات پرستاری سعید ولی پور

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.
تصویر سعید ولی پور

سعید ولی پور

تایید تصویر کارت ملی
جنسیت
مرد
رشته تحصیلی: 
سایر
سابقه: 
کمتر از 1 سال
سن
27
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند مرد
سالمند خانم
معلول مرد
معلول خانم
کودک پسر
کودک دختر
سالمند یا معلول لگنی
سالمند یا معلول پوشکی
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کمک برای جابجایی فرد
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
کمک های اولیه
تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 7 روز در هفته کار کنم.

پرستاران مشابه

زن تهران
زن تهران
زن تهران