اطلاعات پرستاری نادره علیزاده

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

نادره علیزاده

جنسیت
زن
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
سن
57
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
متاهل
شهر: 
سنندج
توانایی کار با : 
کودک پسر
کودک دختر
توانایی و قابلیت: 
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک
توضیحات تکمیلی: 

اگر کار در تهران باشد میتوانم بیایم

توانایی انجام کار در روزهای: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

مرد تهران