اطلاعات پرستاری محمد طالبی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

محمد طالبی

جنسیت
مرد
رشته تحصیلی: 
پرستاری ویژه
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
متاهل
شهر: 
یزد
توانایی کار با : 
سالمند مرد
سالمند خانم
معلول مرد
معلول خانم
کودک پسر
کودک دختر
سالمند یا معلول لگنی
سالمند یا معلول پوشکی
توانایی و قابلیت: 
توانایی حضور شبانه روزی
داشتن مدرک مرتبط
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
تزریقات عضلانی
تزریقات وریدی
وصل کردن سرم
تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 1 روز در هفته کار کنم.

پرستاران مشابه

مرد تهران
تصویر عباس عمرانی
زن تهران
زن تهران