اطلاعات پرستاری وحید رضازاده

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

وحید رضازاده

جنسیت
مرد
رشته تحصیلی: 
بهیاری
سابقه: 
ندارم
سن
26
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
متاهل
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
کودک پسر
توانایی و قابلیت: 
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
فیزیوتراپی
توضیحات تکمیلی: 

صثص

توانایی انجام کار در روزهای: 
یکشنبه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

مرد تهران
زن تهران