اطلاعات پرستاری سیده فهیمه حسینی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

سیده فهیمه حسینی

جنسیت
زن
رشته تحصیلی: 
سایر
سابقه: 
ندارم
سن
35
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
مشهد
توانایی کار با : 
کودک دختر
توانایی و قابلیت: 
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن آبادان
مرد تهران
تصویر سعید حقیقی نیا