اطلاعات پرستاری ملوک میرزایی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

ملوک میرزایی

جنسیت
زن
رشته تحصیلی: 
کمک پرستاری
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
سن
37
زبان و گویش: 
فارسی
لری
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند خانم
توضیحات تکمیلی: 

کارباهرنوع سالمندخانم تنهارامیتوانم انجام دهم،ازجمله پوشکی ،سوند،گاواژ،زخم بستر

تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 7 روز در هفته کار کنم.

پرستاران مشابه

مرد تهران
مرد تهران
تصویر سعید رجنی
زن تهران