اطلاعات پرستاری نرگس پناهی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

نرگس پناهی

جنسیت
زن
رشته تحصیلی: 
سایر
سابقه: 
کمتر از 3سال
سن
28
زبان و گویش: 
فارسی
کردی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
کرمانشاه
توانایی کار با : 
سالمند خانم
کودک پسر
کودک دختر
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی کمک برای جابجایی فرد
کار با کودک
توانایی انجام کار در روزهای: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

مرد تهران
زن تهران
زن تهران
مرد اصفهان