اطلاعات پرستاری دنیا آسمانی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

دنیا آسمانی

جنسیت
مرد
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
سن
55
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند مرد
سالمند خانم
معلول مرد
معلول خانم
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی کار با سالمند پوشکی
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
تزریقات عضلانی
تزریقات وریدی
کمک های اولیه
گذاشتن سند
گرفتن فشار خون
تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 3 روز در هفته کار کنم.

پرستاران مشابه

مرد مشهد
مرد تهران
مرد تهران
زن تهران