اطلاعات پرستاری نیلوفر محجوب

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

نیلوفر محجوب

جنسیت
زن
رشته تحصیلی: 
سایر
سابقه: 
کمتر از 3سال
سن
28
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
کودک پسر
کودک دختر
توانایی و قابلیت: 
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک
توانایی انجام کار در روزهای: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

مرد شیراز
زن تهران