اطلاعات پرستاری مهدی رمضانی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

مهدی رمضانی

جنسیت
مرد
رشته تحصیلی: 
سایر
سابقه: 
کمتر از 1 سال
سن
45
زبان و گویش: 
فارسی
کردی
تاهل: 
متاهل
شهر: 
کرمانشاه
توانایی کار با : 
سالمند مرد
معلول مرد
کودک پسر
سالمند یا معلول لگنی
سالمند یا معلول پوشکی
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
کمک های اولیه
گذاشتن سند
وصل کردن اکسیژن
گرفتن فشار خون
تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 7 روز در هفته کار کنم.

پرستاران مشابه

مرد تهران
مرد تهران