اطلاعات پرستاری نرگس قهرمانیان

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

نرگس قهرمانیان

جنسیت
زن
سابقه: 
کمتر از 1 سال
سن
38
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
متاهل
شهر: 
کرج
توانایی کار با : 
سالمند خانم
معلول خانم
سالمند یا معلول پوشکی
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی
توضیحات تکمیلی: 

اگر درتهران باشد میتوانم بیایم

توانایی انجام کار در روزهای: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن اصفهان
زن تهران