اطلاعات پرستاری رضا یزدانی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

رضا یزدانی

جنسیت
مرد
سابقه: 
ندارم
سن
29
زبان و گویش: 
فارسی
عربی
تاهل: 
متاهل
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند مرد
معلول مرد
کودک پسر
کودک دختر
سالمند یا معلول لگنی
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی کمک برای جابجایی فرد
کار با کودک
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
توانبخشی معلول
توانایی انجام کار در روزهای: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

مرد تهران
زن تهران