اطلاعات پرستاری محمد صنعت کار

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

محمد صنعت کار

جنسیت
مرد
رشته تحصیلی: 
بهیاری
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
سن
40
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند مرد
سالمند خانم
معلول مرد
معلول خانم
کودک پسر
کودک دختر
سالمند یا معلول لگنی
سالمند یا معلول پوشکی
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی حضور شبانه روزی
داشتن مدرک مرتبط
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک
توضیحات تکمیلی: 

7سال سابقه کار.....ورزشکارقدبلند...

برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن اصفهان
تصویر هاجر میرشفیعیان
مرد تهران