اطلاعات پرستاری مرضیه سلیمی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

مرضیه سلیمی

جنسیت
زن
سابقه: 
ندارم
سن
56
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
بندرعباس
توانایی کار با : 
سالمند خانم
سالمند یا معلول پوشکی
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
تزریقات عضلانی
توضیحات تکمیلی: 

اگر در تهران کار باشد میتوانم بیایم

توانایی انجام کار در روزهای: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن تهران
زن تهران
مرد اصفهان
زن تهران