اطلاعات پرستاری رضا وفایی فرد

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.
تصویر رضا وفایی فرد

رضا وفایی فرد

جنسیت
مرد
رشته تحصیلی: 
پرستاری
سابقه: 
کمتر از 3سال
سن
26
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
شیراز
توانایی کار با : 
سالمند مرد
معلول مرد
کودک پسر
سالمند یا معلول لگنی
سالمند یا معلول پوشکی
توانایی و قابلیت: 
توانایی حضور شبانه روزی
کار با کودک
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
تزریقات عضلانی
تزریقات وریدی
وصل کردن سرم
توانبخشی معلول
فیزیوتراپی
کمک های اولیه
گاواژ
گذاشتن سند
وصل کردن اکسیژن
گرفتن فشار خون
تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 7 روز در هفته کار کنم.

پرستاران مشابه

زن تهران
مرد تهران
زن تهران