اطلاعات پرستاری مهناز دوبراردان

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

مهناز دوبراردان

جنسیت
زن
رشته تحصیلی: 
سایر
سابقه: 
ندارم
سن
34
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند خانم
کودک پسر
کودک دختر
سالمند یا معلول پوشکی
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی
کار با کودک
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
وصل کردن اکسیژن
گرفتن فشار خون
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه