اطلاعات پرستاری atena safaei

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

atena safaei

جنسیت
زن
سابقه: 
ندارم
سن
37
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند خانم
کودک دختر
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن کرمانشاه
زن اصفهان
زن اصفهان