اطلاعات پرستاری کبری توکلی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

کبری توکلی

جنسیت
زن
رشته تحصیلی: 
سایر
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
سن
47
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند خانم
کودک پسر
کودک دختر
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی کار با سالمند پوشکی
کار با کودک
آموزش مهارت ها به کودک
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
کمک های اولیه
توضیحات تکمیلی: 

خانمی هستم ۴۷ ساله سرپرست خانواده،مذهبی و مهربان و دلسوز و در انجام تمام امور توانا که اگر با فرزندانتان در خانواده ای غیرمتارکه ای باشید با دخترم حضور خواهم یافت و سابقه کاری فروان هم با کودکان دوقلو هم با سالمندان دارم ۰۹۳۰۷۱۷۰۰۹۷

تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 6 روز در هفته کار کنم.

پرستاران مشابه

زن تهران
مرد تهران
زن تهران