اطلاعات پرستاری مرتضي جعفري

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

مرتضي جعفري

جنسیت
مرد
رشته تحصیلی: 
سایر
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
متاهل
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند مرد
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کمک برای جابجایی فرد
تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 1 روز در هفته کار کنم.

پرستاران مشابه

زن تهران
زن تهران