اطلاعات پرستاری صغری آصفی

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

صغری آصفی

جنسیت
زن
سابقه: 
ندارم
سن
35
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
متاهل
شهر: 
اصفهان
توانایی کار با : 
سالمند خانم
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
توانایی حضور شبانه روزی
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توضیحات تکمیلی: 

همراه با اسکان با همسر و فرزندم میباشم

توانایی انجام کار در روزهای: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

مرد تهران
مرد شیراز
زن اصفهان