اطلاعات پرستاری مهین قیصری

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

مهین قیصری

جنسیت
زن
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
سن
39
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
متاهل
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند خانم
معلول خانم
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
غذا درست کردن
توانایی کمک برای جابجایی فرد
توانایی انجام کار در روزهای: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن ساری
زن تهران