اطلاعات پرستاری solmaz bakhtiyar.ilbeygipoor

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

solmaz bakhtiyar.ilbeygipoor

جنسیت
زن
رشته تحصیلی: 
سایر
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
سن
30
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
اصفهان
توانایی کار با : 
کودک پسر
کودک دختر
توانایی و قابلیت: 
کار با کودک
توضیحات تکمیلی: 

اگر کار در تهران باشد میتوانم همکاری نمایم

توانایی انجام کار در روزهای: 
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن اصفهان
زن تهران
مرد تهران