اطلاعات پرستاری Masoomeh Firooz

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

Masoomeh Firooz

جنسیت
زن
رشته تحصیلی: 
پرستاری
سابقه: 
کمتر از 1 سال
سن
23
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
مشهد
توانایی کار با : 
سالمند مرد
سالمند خانم
توانایی و قابلیت: 
همدم و کمک یار برای سالمند
خواندن انگلیسی از روی دارو
توانایی و قابلیت پیشرفته یا تخصصی: 
تزریقات عضلانی
تزریقات وریدی
وصل کردن سرم
گاواژ
گذاشتن سند
وصل کردن اکسیژن
گرفتن فشار خون
تعداد روز های توانایی کار در هفته:
مهم نیست چه روزهایی از هفته باشد، میتوانم 7 روز در هفته کار کنم.

پرستاران مشابه

زن تهران
مرد تهران
تصویر محسن نوبختي
زن تهران