اطلاعات پرستاری راضیه سرلک

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

راضیه سرلک

جنسیت
زن
رشته تحصیلی: 
کمک پرستاری
سابقه: 
بیشتر از 3 سال
سن
30
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
کودک پسر
کودک دختر
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن تهران