اطلاعات پرستاری yosef rezae

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

yosef rezae

جنسیت
زن
سابقه: 
ندارم
سن
25
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند خانم
معلول خانم
کودک پسر
کودک دختر
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن تهران
مرد تهران
تصویر مجيد صادقي مهر
مرد تهران
تصویر Ramin Farahani