اطلاعات پرستاری yosef rezae

شما حق دسترسی به اطلاعات تماس را ندارید.در صورت تمایل به مشاهده اطلاعات تماس، ابتدا ثبت نام و سپس خرید نمایید.

yosef rezae

جنسیت
زن
سابقه: 
ندارم
سن
25
زبان و گویش: 
فارسی
تاهل: 
مجرد
شهر: 
تهران
توانایی کار با : 
سالمند خانم
معلول خانم
کودک پسر
کودک دختر
برای ایشان روزهای تعیین شده در هفته مهم است.

پرستاران مشابه

زن تهران
زن تهران